1. „Kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej (ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej)” – Studia Prawnicze KUL 2009;
 2. „Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług”- Wiedza Prawnicza, nr 1/2010 oraz Serwis Finansowo – Księgowy nr 5/2010;
 3. „Sukcesja podatkowa, w przypadku podziału przez wydzielenie. Uwagi na tle stanowiska organów podatkowych” – Wiedza Prawnicza nr 2/2010;
 4. „Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców w dobie kryzysu-Struktura holdingowa przy wykorzystaniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Spółki zagranicznej” – Biuletyn Rachunkowości Nr 14/2010 (110) – 15-07-2010;
 5. „Opodatkowanie umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych wskutek podziału spółki przez wydzielenie” – Biuletyn Rachunkowości nr 5/2011 (125) z 1 marca 2011;
 6. Komentarz do orzeczenia NSA opublikowanego w „Rzeczpospolitej”-Rzeczpospolita, z dnia 22-23 czerwca 2011 r, nr 144(8960) – w części „Prawo co dnia”, str. C5;
 7. „Wakacyjne zarobki dzieci” – komentarz ekspercki, „Rzeczpospolita” z dnia 24 czerwca 2011 r., nr 145 (8961), w części „Prawo co dnia”, str. C4;
 8. „Jak podatkowo rozliczyć automatyczne umorzenie udziałów spółki z o.o. w zamian za wynagrodzenie niepieniężne” – Biuletyn Rachunkowości nr 19 (163) z 2012.10.01.
 9. „Siedem grzechów głównych ministerstwa” – Rzeczpospolita, z dnia 10 lipca 2013 r, nr 159(9583) – w części „Prawo – Opinie”.
 10. „Jaki podatek od przekształconej spółki” – Rzeczpospolita z dnia 3 grudnia 2013 roku, w części „Prawo – Opinie”.
 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, M. Gargul, W. Oleś, Warszawa 2013.
 12. „Zwrot VAT: niekonstytucyjne praktyki fiskusa” – Rzeczpospolita z dnia 26 sierpnia 2014 roku, w części „Prawo – Opinie”.
 13. „Jak liczyć limit kosztów w grupie podmiotów powiązanych” – Rzeczpospolita z dnia 9 kwietnia 2018 roku.
 14. „Pojęcie spółki kapitałowej i opodatkowanie przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe na kanwie podatku od czynności cywilnoprawnych”, Kwartalnik Prawa Podatkowego nr 1/2017, Wydawca: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.