Obsługa prawno – podatkowa podmiotów gospodarczych

- Bieżące monitorowanie sytuacji prawno-podatkowej przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa,
- Przygotowywanie i ocena umów gospodarczych,
- Pomoc w rozliczeniu podatków i opłat lokalnych,
- Przygotowanie opinii prawno-podatkowych,
- Przygotowanie i uzyskanie interpretacji indywidualnych.

Strategiczne doradztwo podatkowe

- Pomoc w ułożeniu optymalnej struktury i strategii prawno-podatkowej przedsiębiorcy i jego
przedsiębiorstwa zarówno w Polsce jak i za granicą,
- Tworzenie parasoli ochronnych w sytuacji transakcji kapitałowej,
- Reprezentacja na każdym etapie w kontrolach, czynnościach sprawdzających, postępowaniach
- prawno-podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Restrukturyzacje kapitałowe

- Połączenia, przekształcenia, podziały podmiotów gospodarczych w zależności od potrzeb i
sytuacji aktualnej przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa

Obsługa rynku nieruchomościowego

- Ocena nieruchomości pod katem nabycia i zbycia, w tym sytuacji podatkowej zbycia i nabycia,
- Pomoc i obsługa procesów deweloperskich,
- Wyszukiwanie nieruchomości pod specjalne zapotrzebowanie klienta,
- Pomoc w sprzedaży inwestycji nieruchomościowych.

Obsługa zbycia i przejęć kapitałowych

- Obsługa i przeprowadzenie badania prawno podatkowego podmiotów wchodzących w
transakcje kapitałowe,
- Negocjacje transakcyjne,
- Przygotowanie i obsługa w zakresie dokumentacji transakcyjnej, w ty umowy inwestycyjnej,
- Asysta prawno podatkowa przy transakcji,
- Doradztwo po transakcyjne.

Rynek uprawy i przetwórstwa rolnego konopi włóknistych

- Pomoc w uzyskaniu zgody na uprawę lub przetwórstwo konopi włóknistych,
- Obsługa prawna procesu uprawy oraz przetwórstwa konopi włóknistych, w tym pod
uzyskiwanie wysokojakościowego CBD,
- Pomoc przy tworzeniu i wprowadzenie w obieg produktów opartych o konopie włóknistą,
- Pomoc w certyfikacji uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych.

Pozyskiwanie finansowania na rynku prywatnym

- Wyszukiwanie i prezentacja inwestorów pod wskazane inwestycje Klienta,
- Tworzenie ofert, negocjacje z inwestorem,
- Obsługa prawno-podatkowa procesu inwestycji.

Wyszukiwanie i obsługa inwestycji na rynku prywatnym

- Wyszukiwanie, ocena i prezentacja inwestycji dla inwestorów na rynku prywatnym
(inwestycja a udziały, akcje, spółki, papiery wartościowe, nieruchomości)

Obsługa działań B+R

- Ocena przedsiębiorstwa, planów, przygotowanie i wdrażanie działań B+R,
- Pomoc w rozliczeniu przy ustalaniu podstawy opodatkowania % wydatków poniesionych na
działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane),
- Określenie kosztów kwalifikowanych możliwych do odliczenia w uldze B+R,
- Pomoc w uzyskaniu statusu Centrum Badawczo Rozwojowego.