Druga opinia zabezpieczająca wydana – potwierdza maksymalne profiskalne podejście fiskusa do transakcji kapitałowych.

Doszło do wydania przez Komicje z MF drugiej opinii zabezpieczającej od momentu wejścia w życie przepisu. Opinia dokonała analizy przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Ta operacja była elementem rozpoczętych dwa lata wcześniej działań restrukturyzacyjnych. Poprzedziło ją wydzielenie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa do nowych spółek (tzw. podział przez wydzielenie). Zdaniem Komisji wyrażonym w opinii…