Kolejne planowane zmiany w podatku dochodowym CIT i PIT.

Dnia 6 lipca 2017 roku ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Poniżej przesyłam wyrywkowe zmiany, które wydają się najbardziej interesujące. Ciekawostką jest to, iż pod „płaszczykiem” walki z…